Voorwaarden

 • Algemene voorwaarden

  1: Al onze aanbiedingen zijn onderworpen aan de hierna volgende algemene voorwaarden, tenzij wijzelf er uitdrukkelijk van afwijken in bijzondere omstandigheden.
  2: Al onze prijzen zijn Inclusief BTW(21%).
  3: Anaconda-Reptiles kan niet worden aansprakelijk gesteld voor eventuele Hackers, Programma fouten, e-mails, Verkeerde Prijzen, Verlies van data, of type fouten op de website.(Alhoewel we er alles aan doen om dit te vermijden en te beschermen). Alsook de consument is verantwoordelijk voor zijn gegevens, zoals: e-mails, wachtwoorden en adressen, waarvoor Anaconda-Reptiles ook niet aansprakelijk is bij het uitlenen of misbruiken door de consument.
  4: De consument die de goederen die hij ontving langer dan 7 dagen behoudt, wordt geacht de goederen te hebben gekocht en zich akkoord te hebben verklaard met de algemene verkoopsvoorwaarden.
  5: Bestellingen kunnen geweigerd of geannuleerd worden, zonder enig verhaal of vergoeding. Op schriftelijk verzoek zal aan de klant de reden van eventuele weigering of annulering worden medegedeeld.
  6: Iedere bestelling die wordt geaccepteerd. Behoudt Anaconda-Reptiles zich het recht voor bij technische storingen en/of andere redenen niet aansprakelijk gesteld te worden.
  7: Gedeeltelijk uitgevoerde bestellingen dienen, voor het uitgevoerde gedeelte, betaald te worden zoals voorzien. Wij zijn gerechtigd, bij wanbetaling, iedere verdere levering op te schorten tot de achterstallige betalingen zijn uitgevoerd.
  8: Zolang de verkoopprijs niet volledig werd betaald, blijven de goederen eigendom van Anaconda-Reptiles. “Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, bedrieglijk verduistert of verspilt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete. De schuldige kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33” (art. 491 Sw).
  9: De klant wordt geacht woonstkeuze te hebben gedaan op het laatste gekende adres en hij wordt geacht aldaar kennis te hebben genomen van alle hem toekomende geschriften. De klant is verantwoordelijk voor geleverde goederen aan dit adres toegestuurd. Iedere adreswijziging dient ons onmiddellijk ter kennis te worden gebracht.
  10: Onze zichtzendingnota’s, rekeningoverzichten of documenten waaruit het verschuldigd saldo blijkt, worden geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard behoudens schriftelijke opmerkingen of annulatie binnen de 7 dagen. Latere betwistingen geschieden onder voorbehoud van de inmiddels gestelde kosten.
  11: Behoudens andersluidende wetsbepalingen zijn, met inachtname van de bevoegdheidsregels, enkel rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
  12: Indien een klant gebruik wenst te maken van zijn recht van terugzending, dienen de goederen in dezelfde staat en in de originele verpakking en binnen de termijn van 7 dagen na ontvangst te worden teruggezonden (Mits eerst contact te hebben opgenomen met Anaconda-Reptiles). Na 7 dagen wordt de koop geacht te zijn voltrokken en wordt bij de goederen gevoegde zichtzendingnotas beschouwd als definitief aanvaard.
  13: Goederen die tijdens de zichtzendingperiodes werden beschadigd, onvolledig gemaakt, bevuild of gebruikt, worden niet teruggenomen. De aldus door de klant teruggestuurde goederen blijven te zijner beschikking.
  14: Betaling kan geschieden als volgt:(zie Veilig betalen)
   - Via Paypal: Beveiligd Online betalen
   - Via MulisafePay: Beveiligd Online Betalen
   - Via Pc Banking
  15: Betalingen via Pc Banking kan een 3tal dagen in beslag nemen. Betalingen die niet geschieden binnen een termijn van 7 dagen waarvan geen annulatie is gedaan wordt de bestelling als definitief beschouwd en zullen nalatigheids en adminstratieve kosten in rekening gebracht worden aan de consument of heeft Anaconda-Reptiles het recht uw bestelling te annuleren en uw eventuele toekomstige aankopen te blokkeren of te weigeren!!!
  16: Kosten veroorzaakt door de nalatigheid van de klant zijn te zijner laste.
  17: Anaconda-Reptiles behoudt zich het recht voor om bevoegde derden te raadplegen alvorens goederen te leveren. (In dit geval MulisafePay, Paypal of Bank Van overschrijving)
  18: De klant machtigt Anaconda-Reptiles om als tussenpersoon op te treden tussen hemzelf en verzendings dienst voor de betaling van de verzendkosten van de verzonden colli.
  19: De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Anaconda-reptiles, Mechelsesteenweg 256, 2550 Kontich. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden door ons opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen en/of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens.
  20: Voor terugzending van goederen dient steeds voorafgaandelijk contact opgenomen te worden met Anaconda-Reptiles. Zoniet zijn alle kosten en eventuele schade ten laste van de klant. Anaconda-Reptiles is een eenmanszaak naar Belgisch recht gevestigd aan de Mechelsesteenweg 256 , 2550 Kontich. BE0633445038.

 • Veiligheid & Privacy

  Privacy:
  De persoonlijke gegevens die u ons overmaakt, worden bewaard in onze database.
  Deze gegevens worden alleen bewaard om uw bestelling nog beter te kunnen uitvoeren.
  Alleen bij uitdrukkelijke toestemming van uwentwege, worden deze gegevens ook voor andere marketing doeleinden van Anaconda-Reptiles gebruikt.
  We zullen uw gegevens nooit aan een derde ter beschikking stellen of verkopen.
  Elkeen heeft het recht te allen tijde zijn gegevens te laten verwijderen uit onze database.
  Het volstaat daartoe een e-mail te sturen.

  Anaconda-Reptiles website zal tevens cookies op uw hard disk plaatsen, om u beter door het webwinkelen te loodsen. Klik Hier voor meer info over welke Cookies wij gebruiken en hun functie.

  Beveiliging:
  Alle betalingen die aan de Anaconda-Reptiles OnlineShop worden gedaan, gaan via een externe site, MultisafePay & Paypal. Deze firma's zijn gespecialiseerd in het verwerken van online-betalingen met kredietkaarten en kan u een 'veilige' betaling garanderen.

 • Veilig Betalen

  Fraude & Veiligheid:
  Anaconda-reptiles.be werkt samen met een financiële dienst MULTISAFEPAY.
  Aan de verkoop op internet kleeft natuurlijk altijd het risico op fraude.
  MultiSafepay heeft een eigen uitgebreide fraudesysteem en biedt een zeer veilige betaling aan voor onze klanten, waardoor fraudeleuze transacties worden opgemerkt en behandeld worden in overleg met zaakvoerder van anaconda-reptiles.

  Het uitgebreide fraudesysteem.
  Dit systeem controleert op meerdere onderdelen zoals:
   - Emailadres / gratis emailadres.
   - Wordt er gebruik gemaakt van een anonieme proxy server.
   - Komt de bestelling uit een hoog risico land, zoals bijvoorbeeld: Colombia, Libanon, Nigeria, Pakistan, Oekraïne.
   - Uit welk land komt het IP adres en is dit hetzelfde als het afleveradres.
   - Wat is de afstand tussen het IP adres en het aflever adres.
   - Is het land van uitgifte Creditcard hetzelfde als het land van het IP adres.
   - Wordt het IP adres gebruikt voor spam.
   - Creditcardtransactie via 3-D secure

  Wanneer een transactie wordt tegengehouden vanwege een verhoogd frauderisico zal er contact worden opgenomen met de webwinkelier en kan de transactie in overleg alsnog worden goedgekeurd.

  Wat is 3-D Secure?
  3-D Secure en SecureCode maken het betalen op internet nog veiliger. De 3D-Secure technologie is ontwikkeld door Visa en wordt aangeboden onder de merknaam Verified by Visa. Onder het label MasterCard SecureCode biedt ook MasterCard deze standaard aan. 3-D Secure en SecureCode vormen een extra stap bij het plaatsen van een bestelling die is bedoeld voor uw veiligheid en die van uw klanten. Uw klant wordt beschermd tegen misbruik van zijn/haar creditcardnummer omdat door de betaling eerst de identiteit van de kaarthouder wordt gecontroleerd. Wanneer er een chargeback wordt uitgevoerd op een transactie die via het 3D secure systeem is gelopen, zal de Acquiring Bank garant staan voor de kosten en niet als webwinkelier.

  Hoe werkt het?
  De kaart is niet standaard geactiveerd voor 3-D Secure of SecureCode. Voor het betalen van de bestelling kan gevraagd worden om 3-D Secure te activeren op uw kaart. Hierna zal bij elke online verificatie van uw creditcard altijd om een digitale handtekening gevraagd worden. Deze code wordt vervolgens meteen door de bank van uw klant gecontroleerd. Er is een aantal varianten van de digitale handtekening, afhankelijk van uw bank. Het kan een zelf gekozen wachtwoord zijn, een pincode die verstrekt is door uw bank, maar er kan ook gevraagd worden om een digitale handtekening met behulp van een digipas of random reader.
  Omdat nog niet alle creditcards 3D secure zijn, blijft het risico op een chargeback echter nog altijd aanwezig. Om dit risico nog verder terug te dringen, een aantal tips:
   - Dure objecten: Het komt redelijk vaak voor dat verzendadressen verschillen van factuuradressen. Wij zijn echter extra voorzichtig wanneer we dure objecten verzenden, met name als u de betaling vanuit een ander land heeft gedaan. Er kan dan telefonisch contact worden opgenomen met de klant die deze besteld heeft voor verdere afhandling hiervan.
   - Klanten: Wanneer u twijfelt aan een bestelling raden wij u aan om even contact op te nemen met de zaakvoerder. U kunt dit bijvoorbeeld doen door een e-mail te sturen of hen te bellen, bij voorkeur op een vast nummer. Bij een vast telefoonnummer kunnen wij u bijvoorbeeld controleren of het netnummer overeen komt met het afleveradres van uw bestelling ID.

  PCI Data Security Standard:
  Al de servers bij Multisafepay zijn beveiligd volgens de PCI DSS requirements.

  Wat is PCI DSS?
  De Payment Card Industry (PCI) Standard Council heeft voor het verbeteren van payment account security een standaard gelanceerd die verplicht wordt gesteld voor alle organisaties die zich bezighouden met het opslaan, verwerken en/of verzenden van credit- en debitcarddata. Deze security standaard wordt PCI DSS genoemd. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) geeft een aantal requirements weer die bijdragen aan een veilige afhandeling van data op het gebied van betaalkaarten. Deze standaard is onder andere geadopteerd door de twee grootste creditcardmaatschappijen MasterCard en Visa.

  Wat zijn PCI DSS requirements?
  PCI DSS omvat de volgende twaalf requirements:
  1.  Het installeren van een firewall configuratie om data van kaarthouders te beveiligen.
  2.  Geen gebruik te maken van de door leveranciers geleverde standaard wachtwoorden, inlogcodes en andere parameters. 3.  Het beschermen van de opslag van kaarthouderdata.
  4.  Het gebruik van afdoende encryptietechnieken bij het verzenden van kaarthouderdata over openbare netwerken.
  5.  Gebruik maken en structureel updaten van antivirussoftware.
  6.  Het ontwikkelen, beheren en beveiligen van systemen en applicaties.
  7.  Het beperken van toegang tot kaarthouderdata via een ‘need-to-know’ principe.
  8.  Toekennen van een unieke identificatie aan iedere persoon met toegang tot de computersystemen.
  9.  Het beperken van fysieke toegang tot de kaarthouderdata.
  10. Het monitoren en volgen van alle activiteiten op en rond het netwerk en de kaarthouder data.
  11. Het regelmatig testen en bijstellen van beveiligingssystemen en -procedures.
  12. Het opstellen, uitdragen en onderhouden van informatie beveiligingsbeleid en procedures.

  Wij hopen hiermee U voldoende op de hoogte te hebben gebracht van onze veilige Online betalings systeem.
  Anaconda-Reptiles Dankt u voor het vertrouwen.

  Meer info over MultiSafepay? Klik hier.

 • Prijzen

  Verzendingskosten bij het bestellen van artikels bij Anaconda-Reptiles.
  Producten online besteld worden geleverd binnen de Benelux.
  Sommige producten kunnen verlaagde verzendingskosten hebben aangeduid staan.
  Deze verlaagde verzendingskosten gelden enkel indien alle bestelde producten genieten van verlaagde verzendingskosten.
  De verzendingskosten worden automatisch berekend bij afrekening.(Op basis van het totale gewicht)

  Belangrijk:
  Er worden geen (voedsel)dieren Verzonden!!!
  Deze zijn alleen via winkel verkrijgbaar.

  Prijzen:
  De prijzen die bij de Producten worden vermeld zijn steeds prijzen inclusief BTW.
  Verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de prijsvermelding bij het product.
  De verzendingskosten worden pas opgegeven wanneer het product in uw winkelwagen wordt gevoegd.
  Bij het bevestigen van uw bestelling in uw winkelwagen, wordt een overzicht gegeven van uw bestelde goederen, het bedrag BTW + de verzendingskosten, zodat u een totaal overzicht krijgt van de totaalprijs van uw bestelling.

 • Terugzenden

  Annulaties & Teruggave:
  Anaconda-Reptiles laat toe goederen binnen de 7 dagen na levering terug te sturen.
   - (Dit volgens de Belgische Wetgeving van 1 oktober 1999, ivm. online shopping. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.)
  Indien u een product wenst terug te sturen, gaat u via onze contactpagina en formulier, een mail versturen met de reden van uw terugzending.
  Na het ontvangen en aanvaarden van uw vraag tot terugzending, krijgt u van ons een bevestiging, dat het product mag worden teruggestuurd & dat de door u betaalde bedragen voor aankoop worden teruggestort. (excl: Verzend & Transport kosten)

  Gelieve geen producten terug te sturen zonder een bevestiging van Anaconda-Reptiles, deze producten zullen worden geweigerd.
  We aanvaarden geen producten die op kosten van bestemmeling worden verstuurd.

  Belangrijk:
  Het terugsturen van een product wijst op een fout van onzentwege of fabrieks fout.
  Als u ons de reden van uw terugzending mededeelt via uw account en bestellingen, kunnen wij onze producten en diensten tegenover onze klanten nog verbeteren.